اساتید زبان

فرانسه

فرشته محمدی

فرشته محمدی

مدرس زبان فرانسه بزرگسالان

متولد ١٥ مي ١٩٨٤ ليسانس مترجمي زبان فرانسه در ٨١- ٨٥
فوق مترجمي فرانسه ٨٦ تا ٨٨ از دانشگاه علوم و تحقيقات
شروع كار تدريس از سال ٨٥ در آموزشگاه زبان ملل ، آموزشگاه برنا در نياوران ، آموزشگاه زبان كيش و همزمان كار ترجمه انجام دادم. سمت سوپروايزر در آموزشگاه ملل .گذراندن دوره آموزش ب بزرگسالان و كسب مدرك آموزش ب بزرگسالان از بخش فرهنگي سفارت فرانسه در سال ٨٨ و گذراندن دوره آموزش ب كودكان و نوجوانان و كسب مدرك آموزش فرانسه ب كودكان و نوجوانان از دانشگاه الزهرا
و سابقه تدريس دوره آمادگي براي مصاحبه كبك و آمادگي آزمون دلف و دالف از سال ٨٥ تا ٩١ و سپس تدريس دوره آمادگي آزمون تف ، ت س اف ، دلف , دالف dalf از سال ٩١ تا كنون .و تحرير و نگارش جزوه ي تكميلي آمادگي آزمون تف در سال ٩٦ و نتايج شايان جزوه در كارنامه ي شاگردان ، ابداع متد تدريس فشرده همزمان گرامر و مكالمه در سال ٩١ و در كوتاه ترين زمان ممكن بويژه براي آمادگي آزمون هاي نامبرده.